Archiv štítku: pravěk

Nové poznatky o pravěkém osídlení Ruzyně zjištěné při stavbě Rozšíření ulice Karlovarská

Kulturní vrstva ve výkopu kanalizace Drnovská ul.

V posledních měsících ovlivňuje život v Ruzyni rozsáhlá stavební činnost související s rozšířením vozovky v Karlovarské ulici. Archeologické kontroly prováděné na stavbě zjistily v průběhu měsíců srpna a září dvojí odhalení archeologických nálezů, a to při stavbě kanalizace v Drnovské…

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě splaškové kanalizace v Praze-Sobíně

Kulturní vrstva s objekty.

Dne 23. června 2008 byl Mgr. M. Kuchaříkem zjištěn neohlášený výkop pro splaškovou kanalizaci v ul. Hostivická v intravilánu obce Sobín. Už při první návštěvě místa zemních prací bylo jisté, že výkop proťal několik zahloubených, pravděpodobně pravěkých objektů. Práce byly…

Předstihový archeologický výzkum při stavbě bytového domu ,,12 LOFTS Bubeneč“ na ul. Zikmunda Wintra v Praze – Bubenči

Pohled na plochu výzkumu s půdorysem domu

Výzkum byl vyvolán záměrem investora vystavět zde bytový dům s jedním až dvěma podzemními podlažími. Vzhledem k tomu, že prostor Bubenče patří v rámci hl. města k územím s nejvyšší hustotou archeologických nalezišť, očekávali jsme také tady přítomnost archeologických situací,…

Nález sídlištních objektů s rituálním pohřbem dítěte a dokladem kovolitecké činnosti ze starší doby bronzové v Praze 6-Suchdole

Detailní pohled na náhrdelník ze psích zubů

V dubnu 2007 provedla společnost Labrys o.p.s. v Praze 6-Suchdole, v ulici Za sokolovnou předstihový archeologický výzkum, který byl vyvolán zemním zásahem při plánované stavbě rodinného domu manželského páru. Na skryté ploše domu byly prozkoumány tři zahloubené pravěké jámy. Dvě…

Nález nejstaršího pravěkého bubnu při stavbě rodinných domů v Praze 5–Řeporyjích, ul. Ve Výhledu a Draženovská

Buben po rekonstrukci, foto Petra Mírková

Záchranné archeologické výzkumy na stavbách často přinášejí zajímavé a nečekané nálezy. Jedním z nich je i pravěký keramický buben nalezený při výzkumu v Praze-Řeporyjích nedaleko ulice Ve Výhledu. Při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě inženýrských sítí a komunikací pro kolonii…