Archiv štítku: Praha

Prezentace výzkumu v Praze-Zličíně

Zlicin_06

V úterý 17.6.2008 se v Hrozenkovské ulici v Praze 5-Zličíně uskutečnila prezentace významného archeologického výzkumu pro zástupce sdělovacích prostředků. K nejdůležitějším výsledkům výzkumu patří prozkoumání a zdokumentování neolitického sídliště ohrazeného čtyřmi řadami palisády, ojedinělého nálezu pravěké cesty a zejména kompletního…

Pokračování výzkumu největšího pohřebiště z doby stěhování národů v České republice v Praze 5-Zličíně

Dětský hrob

V roce 2007 společnost Labrys o.p.s. převzala záchranný archeologický výzkum v Praze 5-Zličíně zahájený již koncem roku 2005 pod vedením Milana Kuchaříka z Muzea Hlavního města Prahy. Během roku 2006 byla prozkoumána větší část pohřebiště vinařické skupiny z doby stěhování…

Nález sídlištních objektů s rituálním pohřbem dítěte a dokladem kovolitecké činnosti ze starší doby bronzové v Praze 6-Suchdole

Detailní pohled na náhrdelník ze psích zubů

V dubnu 2007 provedla společnost Labrys o.p.s. v Praze 6-Suchdole, v ulici Za sokolovnou předstihový archeologický výzkum, který byl vyvolán zemním zásahem při plánované stavbě rodinného domu manželského páru. Na skryté ploše domu byly prozkoumány tři zahloubené pravěké jámy. Dvě…

Nález nejstaršího pravěkého bubnu při stavbě rodinných domů v Praze 5–Řeporyjích, ul. Ve Výhledu a Draženovská

Buben po rekonstrukci, foto Petra Mírková

Záchranné archeologické výzkumy na stavbách často přinášejí zajímavé a nečekané nálezy. Jedním z nich je i pravěký keramický buben nalezený při výzkumu v Praze-Řeporyjích nedaleko ulice Ve Výhledu. Při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě inženýrských sítí a komunikací pro kolonii…

Výzkum v Praze v Hloubětíně v Zahradách nad Rokytkou, 2006–7

Na podzim roku 2006 byl zahájen při stavbě obytných domů v Praze-Hloubětíně záchranný archeologický výzkum prováděný společností Labrys o. p. s. Lokalita je vymezena ulicí U Elektry, výrazně vystupujícím tělesem železničního náspu v jižní části staveniště a řekou Rokytkou, ke…