Archiv štítku: Praha

Nové pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a nové poznatky o raně středověké výrobě z Jinonic – Butovické ulice

Mísa na nožkách

V srpnu 2007 proběhl výzkum při stavbě rodinného domu v Butovické ulici v Praze 5 – Jinonicích. Zjištěné archeologické nálezy se rýsovaly v rámci základových pasů stavby jako tmavé skvrny na pozadí sprašového podloží. Záchranný výzkum proběhl formou začištění, vypreparování…

Pozůstatky pravěkého obydlí v Pekařské ulici v Praze Stodůlkách

Podlaha neolitického domu

V polovině července 2008 probíhalo skrývání zeminy pro stavbu komunikací v rámci výstavby čtvrti Botanica Vidoule. Při provádění dohledu na při stavbě zeminy byl zjištěn výskyt tzv. kůlové jamky dokládající přítomnost pravěké sídlení aktivity v místě. Následně proběhl záchranný archeologický…

Nové poznatky o pravěkém osídlení Ruzyně zjištěné při stavbě Rozšíření ulice Karlovarská

Kulturní vrstva ve výkopu kanalizace Drnovská ul.

V posledních měsících ovlivňuje život v Ruzyni rozsáhlá stavební činnost související s rozšířením vozovky v Karlovarské ulici. Archeologické kontroly prováděné na stavbě zjistily v průběhu měsíců srpna a září dvojí odhalení archeologických nálezů, a to při stavbě kanalizace v Drnovské…

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě splaškové kanalizace v Praze-Sobíně

Kulturní vrstva s objekty.

Dne 23. června 2008 byl Mgr. M. Kuchaříkem zjištěn neohlášený výkop pro splaškovou kanalizaci v ul. Hostivická v intravilánu obce Sobín. Už při první návštěvě místa zemních prací bylo jisté, že výkop proťal několik zahloubených, pravděpodobně pravěkých objektů. Práce byly…

Předstihový archeologický výzkum při stavbě bytového domu ,,12 LOFTS Bubeneč“ na ul. Zikmunda Wintra v Praze – Bubenči

Pohled na plochu výzkumu s půdorysem domu

Výzkum byl vyvolán záměrem investora vystavět zde bytový dům s jedním až dvěma podzemními podlažími. Vzhledem k tomu, že prostor Bubenče patří v rámci hl. města k územím s nejvyšší hustotou archeologických nalezišť, očekávali jsme také tady přítomnost archeologických situací,…