Archiv štítku: eneolit

Pravěké multikulturní sídliště a pohřebiště v lokalitě Praha-Ruzyně, ulice Výtvarná

Koflík z hrobu kultury zvoncovitých pohárů

V prosinci až lednu na přelomu let 2011/12 provedla společnost Labrys záchranný výzkum předcházející výstavbě tří řadových bytových domů. Plocha výzkumu, která se nacházela při ohybu ulice Výtvarná, na východě přímo sousedila s pozemky rodinných domů, v minulosti podrobně archeologicky…

Nové pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a nové poznatky o raně středověké výrobě z Jinonic – Butovické ulice

Mísa na nožkách

V srpnu 2007 proběhl výzkum při stavbě rodinného domu v Butovické ulici v Praze 5 – Jinonicích. Zjištěné archeologické nálezy se rýsovaly v rámci základových pasů stavby jako tmavé skvrny na pozadí sprašového podloží. Záchranný výzkum proběhl formou začištění, vypreparování…

Nález nejstaršího pravěkého bubnu při stavbě rodinných domů v Praze 5–Řeporyjích, ul. Ve Výhledu a Draženovská

Buben po rekonstrukci, foto Petra Mírková

Záchranné archeologické výzkumy na stavbách často přinášejí zajímavé a nečekané nálezy. Jedním z nich je i pravěký keramický buben nalezený při výzkumu v Praze-Řeporyjích nedaleko ulice Ve Výhledu. Při záchranném archeologickém výzkumu na stavbě inženýrských sítí a komunikací pro kolonii…