Archiv štítku: doba železná

Nové poznatky o pravěkém osídlení Ruzyně zjištěné při stavbě Rozšíření ulice Karlovarská

Kulturní vrstva ve výkopu kanalizace Drnovská ul.

V posledních měsících ovlivňuje život v Ruzyni rozsáhlá stavební činnost související s rozšířením vozovky v Karlovarské ulici. Archeologické kontroly prováděné na stavbě zjistily v průběhu měsíců srpna a září dvojí odhalení archeologických nálezů, a to při stavbě kanalizace v Drnovské…

Výzkum v Praze v Hloubětíně v Zahradách nad Rokytkou, 2006–7

Na podzim roku 2006 byl zahájen při stavbě obytných domů v Praze-Hloubětíně záchranný archeologický výzkum prováděný společností Labrys o. p. s. Lokalita je vymezena ulicí U Elektry, výrazně vystupujícím tělesem železničního náspu v jižní části staveniště a řekou Rokytkou, ke…