Služby

Hlavní složkou naší činnosti jsou komplexní služby související s preventivní ochranou a nutnou záchranou archeologického dědictví. Technické podrobnosti jsou uvedeny v sekci Řešení. Našimi zákazníky jsou jak drobní investoři rodinných domů, tak velké korporace a obce.

Územní plánování, EIA

  • Provedení archivních rešerší a provedení vyhodnocení dopadu stavebních projektů na archeologické nálezy v procesu zpracování EIA (tzv. archaeological impact assessment),
  • zpracování podkladů pro územní plány ve všech fázích včetně zpracování grafických podkladů pro klienty v požadovaných formátech.

Příprava staveb, poradenství pro realitní činnost

  • Konzultační, poradenská a informační činnost v oblasti dopadu stavebních projektů na archeologické nálezy (tzv. archaeological impact assessment),
  • terénní prospekce zahrnující nedestruktivní a částečně destruktivní metody (povrchové sběry, letecká prospekce, půdní vzorkování) ve spolupráci také geofyzikální prospekce.

Komplexní archeologický servis

V souladu s naplňováním zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči:

  • Zajišťujeme veškerou související administrativu a komunikaci s archeologickými organizacemi,
  • provádíme všechny typy archeologických výzkumů (tj. prospekce, dohledy, zjišťovací, předstihové výzkumy) na všech typech staveb (rodinné domy, inženýrské sítě, plošně zakládané stavby, komunikace),
  • provádíme terénní, dokumentační, technické, laboratorních práce na archeologických výzkumech prováděných jinými oprávněnými archeologickými organizacemi.

Odborné analýzy

  • Zajišťujeme stanovení strategie environmentálního vzorkování, odběr vzorků a jejich separaci,
  • provádíme a poskytujeme analytický servis v environmentálních oborech (paleozoologie, antropologie, geologie, sedimentologie, petrografie),
  • stavebně historický průzkum v návaznosti na archeologické výzkumy.