Pro stavebníky

Vážení zájemci o naše služby, pro kontakt s naší společností můžete využít tohoto formuláře, ať chcete ohlásit stavbu rodinného domu, nebo potřebujete zajistit jinou z námi poskytovaných služeb. Náš pracovník Vás bude neprodleně kontaktovat.

Legislativa

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči
Maltská konvence
Stavební zákon 183/2006 Sb.

Kontaktní formulář

Kontaktní osoba (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)


Název stavby

Rodinný dům Komerční stavba 

Katastr

Ulice

Čislo parcely


Doplňující informace

Požadované přílohy*

  • Otisk katastrální mapy
  • Koordinační situace stavby
  • Kopie stavebního povolení
  • Inženýrsko-geologický průzkum

*Maximální velikost jednoho souboru je 5MB. Pokud momentálně nemáte některý z dokumentů k dispozici, je možné ho poslat dodatečně, ať už pomocí tohoto formuláře nebo mailem na office@labrys.cz.