O společnosti

Labrys o.p.s. byla založena v roce 2006 jako nestátní nezisková organizace s hlavním úkolem ochrany a záchrany archeologického kulturního dědictví. Poskytujeme komplexní servis v oblasti archeologických výzkumů, konzervace archeologického dědictví a zabýváme se vědeckým výzkumem v archeologii a souvisejících oborech (paleozoologie, antropologie, geologie).

Naše společnost je na základě povolení MK ČR oprávněná provádět archeologické výzkumy na území celých Čech.