Pozvánka na konferenci „Vyhlídky na věčnost“

Labrys, o. p. s. a Sdružení pro Vízmburk, o. s., za podpory NPÚ ÚOP v Josefově pořádají při příležitosti uplynutí 40 let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburku konferenci: „Vyhlídky na věčnost – výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury“ Místo a čas konání:…

Redesign webových stránek

Jak si pravidelnější návštěvníci mohou povšimnout, naše webové stránky prošly výraznou proměnou. Změny, ke kterým došlo, mají za cíl dát stránkám podobu odpovídající dnešním standardům, ať už jde o vzhled nebo funkčnost. Plánujeme rovněž průběžně přidávat a aktualizovat obsah. Stránky…

Personální a organizační změny ve společnosti Labrys

Počátkem léta se ustalují bouřlivé personální změny, které nám přinesly mnoho nových tváří a tři nová detašovaná pracoviště. Pražské oddělení terénní archeologie posílila Petra Zelená, nová pracoviště povedou Pavla Kutílková (Čelákovice) Tomáš Zavoral (Jaroměř) a Jan Košťál s Ladislavem Rytířem…

Výstava ve Dvoře Králové

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu „Poodhalená tajemství Dvora Králové“, která prezentuje výsledky nedávno ukončeného archeologického výzkumu městského centra. Výstava probíhá od 3. 6. do 28. 8. 2011 v Městském muzeu Dvora Králové nad Labem.

Osídlení z doby bronzové v Bubenči – Rooseveltově ulici

Rooseveltova-fotogram

Při stavebních úpravách v Rooseveltově ulici v Praze-Bubenči byly plánovány výrazné zásahy do zdejšího terénu, což si vyžádalo uskutečnění záchranného archeologického výzkumu. K výzkumu bylo přistoupeno vzhledem k pozitivním nálezům archeologických situací (reprezentovaných pravěkou kulturní vrstvou) během zjišťovacího archeologického výzkumu uskutečněného…