Archeobotanik – výběrové řízení

Společnost Labrys, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Archeobotanik. Hledáme kandidáta, který absolvoval magisterské studium v oboru botanika (archeologie) a má zájem o práci na plný úvazek. Nástup na pracovní místo je možný ihned. Požadavky: Odbornost, pečlivost, iniciativnost, organizační schopnosti…

Environmentalista – výběrové řízení

Společnost Labrys, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici Environmentalista (vedoucí environmentálního oddělení). Hledáme kandidáta, který absolvoval magisterské studium v oboru archeologie a má zájem o práci na plný úvazek. Nástup na pracovní místo je možný počátkem srpna 2012. Požadavky: Iniciativnost,…

Záchranný výzkum v České Skalici při stavbě kanalizace na Husově náměstí

Kovové předměty – mince

Od loňského roku probíhá záchranný archeologický výzkum formou dohledu při stavbě „Odkanalizování aglomerace České Skalice“. Výkopy byly doposud prováděny v okolí České Skalice, jako např. v obci Zlíč, Spita, Zájezd ad. V těchto místech archeologický dohled detekoval jen minimální množství archeologických situací či…

„Bohemian-Bajuvarian Forum“ – zhodnocení

V minulém týdnu se v bavorském Řezně uskutečnilo pracovní setkání archeologů a antropologů společnosti Labrys, o.p.s. s kolegy z Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, pracoviště v Řezně a v Mnichově, a z Bayerische Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie z Mnichova. Kolokvium…

„Vyhlídky na věčnost“ – tematické okruhy, předběžný program

Přispějte se svým referátem a vystupte na konferenci o torzální architektuře! Uvítáme mezioborový pohled na problematiku torzální architektury, jejího výzkumu, ochrany a prezentace. Příspěvky, které na konferenci zazní budou publikovány v recenzovaném sborníku. Přihlásit se na konferenci ať s příspěvkem, posterem nebo…

Záchranný výzkum při rekonstrukci chodníků v podloubí Krakonošova náměstí v Trutnově

Tapetový kachel

Od 7. do 15. 3. 2012 probíhal v podloubí před domy č.p. 124, 125 a 126 na Krakonošově náměstí v Trutnově záchranný archeologický výzkum, který měl zajistit dokumentaci archeologických situací při opravách chodníků v podloubí. V první etapě bylo dokumentováno…

Pravěké multikulturní sídliště a pohřebiště v lokalitě Praha-Ruzyně, ulice Výtvarná

Koflík z hrobu kultury zvoncovitých pohárů

V prosinci až lednu na přelomu let 2011/12 provedla společnost Labrys záchranný výzkum předcházející výstavbě tří řadových bytových domů. Plocha výzkumu, která se nacházela při ohybu ulice Výtvarná, na východě přímo sousedila s pozemky rodinných domů, v minulosti podrobně archeologicky…

Bohemian-Bajuvarian Forum 2012

Společnost Labrys, o.p.s. ve spolupráci s archeology z Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, pracoviště v Řezně a v Mnichově v Bavorsku, a antropology z Bayerische Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie v Mnichově iniciovala a spoluorganizovala společné pracovní kolokvium nazvané Bohemian-Bajuvarian Forum. Kolokvium se…