Archiv autora: Marcela Horáková

Kostnice v Markvarticích

V sobotu 30. srpna 2014 proběhl pietní akt u nově zrekonstruované budovy márnice / kostnice v Markvarticích na Jičínsku. Vysvěcení kostnice administrátorem místní farnosti uzavřelo tříleté období, během kterého se podařilo barokní budovu původní márnice citlivě zrekonstruovat a vybudovat v…

Po stopách pravěkého lovce

Po stopách pravěkého lovce jsem slídila spolu s dětmi, které se odhodlaly zúčastnit příměstského tábora Regionálního muzea v Kolíně. Tábor se uskutečnil ve dvou týdnech od 12. do 16. 8. a od 19. do 23. 8. 2013 a pro antropologický program byly…

Antropologie na litomyšlském zámeckém návrší

Vypreparovaný společný hrob 5 dětí.

V druhé polovině srpna letošního roku se na zámecké návrší v Litomyšli vrátila společnost Labrys a obnovila tak několik měsíců přerušený archeologický výzkum. Jako první byly vyčištěny sondy v Piaristické koleji, ve kterých se pokračuje v odkrývání hrobů ze zaniklého hřbitova při kostele sv.…