Archiv autora: Jan Horák

Nové pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a nové poznatky o raně středověké výrobě z Jinonic – Butovické ulice

Mísa na nožkách

V srpnu 2007 proběhl výzkum při stavbě rodinného domu v Butovické ulici v Praze 5 – Jinonicích. Zjištěné archeologické nálezy se rýsovaly v rámci základových pasů stavby jako tmavé skvrny na pozadí sprašového podloží. Záchranný výzkum proběhl formou začištění, vypreparování…

Pozůstatky pravěkého obydlí v Pekařské ulici v Praze Stodůlkách

Podlaha neolitického domu

V polovině července 2008 probíhalo skrývání zeminy pro stavbu komunikací v rámci výstavby čtvrti Botanica Vidoule. Při provádění dohledu na při stavbě zeminy byl zjištěn výskyt tzv. kůlové jamky dokládající přítomnost pravěké sídlení aktivity v místě. Následně proběhl záchranný archeologický…

Nové poznatky o pravěkém osídlení Ruzyně zjištěné při stavbě Rozšíření ulice Karlovarská

Kulturní vrstva ve výkopu kanalizace Drnovská ul.

V posledních měsících ovlivňuje život v Ruzyni rozsáhlá stavební činnost související s rozšířením vozovky v Karlovarské ulici. Archeologické kontroly prováděné na stavbě zjistily v průběhu měsíců srpna a září dvojí odhalení archeologických nálezů, a to při stavbě kanalizace v Drnovské…