Archiv autora: Hynek Švácha

Pravěké multikulturní sídliště a pohřebiště v lokalitě Praha-Ruzyně, ulice Výtvarná

Koflík z hrobu kultury zvoncovitých pohárů

V prosinci až lednu na přelomu let 2011/12 provedla společnost Labrys záchranný výzkum předcházející výstavbě tří řadových bytových domů. Plocha výzkumu, která se nacházela při ohybu ulice Výtvarná, na východě přímo sousedila s pozemky rodinných domů, v minulosti podrobně archeologicky…

Redesign webových stránek

Jak si pravidelnější návštěvníci mohou povšimnout, naše webové stránky prošly výraznou proměnou. Změny, ke kterým došlo, mají za cíl dát stránkám podobu odpovídající dnešním standardům, ať už jde o vzhled nebo funkčnost. Plánujeme rovněž průběžně přidávat a aktualizovat obsah. Stránky…

Personální a organizační změny ve společnosti Labrys

Počátkem léta se ustalují bouřlivé personální změny, které nám přinesly mnoho nových tváří a tři nová detašovaná pracoviště. Pražské oddělení terénní archeologie posílila Petra Zelená, nová pracoviště povedou Pavla Kutílková (Čelákovice) Tomáš Zavoral (Jaroměř) a Jan Košťál s Ladislavem Rytířem…

Výstava ve Dvoře Králové

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu „Poodhalená tajemství Dvora Králové“, která prezentuje výsledky nedávno ukončeného archeologického výzkumu městského centra. Výstava probíhá od 3. 6. do 28. 8. 2011 v Městském muzeu Dvora Králové nad Labem.