Záchranný výzkum při rekonstrukci chodníků v podloubí Krakonošova náměstí v Trutnově

Od 7. do 15. 3. 2012 probíhal v podloubí před domy č.p. 124, 125 a 126 na Krakonošově náměstí v Trutnově záchranný archeologický výzkum, který měl zajistit dokumentaci archeologických situací při opravách chodníků v podloubí. V první etapě bylo dokumentováno zhruba 40–50 cm terénu ležícího pod současnou dlažbou. Při této etapě jsme zachytili menší množství keramického materiálu spíše novověkého stáří a několik opracovaných kamenů či přímo druhotně použitých kamenných výrobků uložených pod nejmladšími podsypy dlažeb.

Opracované kameny zpod dlažby

Opracované kameny zpod nejmladších zásypů dlažby

Během souběžně probíhajících stavebních prací bylo nutné koordinovat výzkum tak, aby se na malém prostoru mohli pohybovat jak naši pracovníci, tak dělníci stavby a především návštěvníci obchodů a restaurace. To trochu ztěžovalo práci. V průběhu rekonstrukčních prací se narazilo na některé problémy, kvůli kterým bylo nutné pozměnit původní záměr stavby a práce rozšířit o několik dalších výkopů.

Klenba

Odhalená klenba před č.p. 126

Především kvůli nečekanému částečnému propadu klenby v podloubí před čp. 124 a výkopu pro novou vodovodní přípojku pro čp. 126 se otevřel další prostor pro podrobnější archeologické zkoumání. Při dokumentaci zhruba 1,5 m hlubokého výkopu pro novou vodovodní přípojku, jdoucí napříč celým chodníkem podloubí, byly zachyceny pravděpodobně požárové vrstvy s destrukcemi stavebního materiálu, zuhelnatělých dřev a několika zlomky keramiky. Sledování vrstev komplikoval původní výkop pro vodovodní přípojku a množství inženýrských sítí, které procházejí chodníkem. I tak se podařilo zdokumentovat alespoň částečně stratigrafii a překvapující bylo, do jaké hloubky sahají archeologické terény. Nálezy a situace by mohly potvrzovat množství přestaveb a především množství požárů, kterými toto místo od svého počátku prošlo.

Nálezy z výzkumu

Nálezy kachlů, keramiky a skla

Protože bylo třeba obnažit celý rub sklepního klenebního oblouku v chodníku před čp. 126, byl vytěžen kompletní klenební zásyp a z části zdokumentovány další stavební konstrukce domu. Valená sklepní klenba je posledním pozůstatkem po gotickém domě, jehož dnešní podoba odpovídá několika přestavbám. Současnou secesní podobu mu dala zejména přestavba v r. 1910. Při této přestavbě byly zachovány pouze obvodové stěny a sklepní prostory pod podloubím. V zásypu klenby se našlo velké množství keramického materiálů, jako např. fragmenty misek, talířů, džbánů, pánviček aj. Mezi další nálezy lze zařadit zlomky kamnových kachlů, kostí, strusky, několik skleněných střepů. Předběžně lze nálezy datovat do 16.–18. století. Následné zpracování a vyhodnocení nalezeného materiálu nám možná více přiblíží historii tohoto domu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.