Pravěké multikulturní sídliště a pohřebiště v lokalitě Praha-Ruzyně, ulice Výtvarná

V prosinci až lednu na přelomu let 2011/12 provedla společnost Labrys záchranný výzkum předcházející výstavbě tří řadových bytových domů. Plocha výzkumu, která se nacházela při ohybu ulice Výtvarná, na východě přímo sousedila s pozemky rodinných domů, v minulosti podrobně archeologicky prozkoumanými Muzeem hlavního města Prahy a Labrys, o.p.s. Tyto dřívější výzkumy přinesly doklady osídlení z mladší doby bronzové a vzácné doklady pohřebních aktivit ze staršího eneolitu (michelsberský pohřeb).

Výzkum, který se podařilo dokončit před příchodem tuhých únorových mrazů, zjištění z předchozích let nejen potvrdil, ale dokonce rozšířil o komponenty z dalších období pravěku. Prozkoumáno bylo několik hrobů z pozdně eneolitické kultury zvoncovitých pohárů, laténský hrob a germánská polozemnice. Největší objem nálezů, k nimž patřily typické zásobní jámy (ve dvou z nich byly odkryty pohozené lidské ostatky), sídlištní i výrobní objekty, zanechala kultura knovízská z mladší doby bronzové.

Zmínit lze též nález dřevěného vodovodního potrubí, vedoucího přes parcelu směrem k Manskému rybníku, které lze časově zařadit patrně do mladšího novověku.

Největší pozornost se soustředila na případný nález dalšího vzácného pohřbu michelsberské kultury. Kostrový hrob, který by snad mohl do tohoto období patřit, se skutečně – téměř už mimo plochu výzkumu – odkrýt podařilo, tvar nádob jeho pohřební výbavy je však dosti atypický. Definitivní časové zařazení pohřbu tedy zatím není možné.

Výzkum v této ruzyňské lokalitě opět potvrdil přítomnost hustého multikulturního pravěkého osídlení, doloženého na obou březích Litovického potoka.

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.