Pozvánka na konferenci „Vyhlídky na věčnost“

Labrys, o. p. s. a Sdružení pro Vízmburk, o. s., za podpory NPÚ ÚOP v Josefově pořádají při příležitosti uplynutí 40 let od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburku konferenci:

„Vyhlídky na věčnost – výzkum, ochrana a prezentace torzální architektury“

Místo a čas konání:

Zlič u České Skalice, Hotel Holzbecher & Penzion Barunka, 9.−11. 5. 2012

Téma a cíl:

Hrady, zámky, kostely, tvrze a jejich zříceniny dotvářejí krajinný ráz České republiky. Dvacáté století pro některé znamenalo záchranu a pro jiné i úplné zničení. Jaký trend přinese 21. století pro tyto památky?

V roce 2012 uplyne 40 let od zahájení jednoho z největších archeologických výzkumů středověkého šlechtického sídla na území tehdejíšho Československa. Tento rozsáhlý archeologický výzkum, který trval 13 let, přinesl kromě samotných archeologických nálezů i objev samotného hradu, jehož existence je vymezena druhou polovinou 13. stol. až rokem 1447, kdy byl zničen vojenskou akcí. Dobový tisk v období výzkumu psal o Vízmburku jako o východočeských Pompejích.

Záchrana hradu se již v 80. letech 20. stol. jevila jako velký problém, neboť kámen, ze kterého je hrad postaven, se vlivem atmosferických podmínek rozpadá. Tento problém přetrvává do dnešních dnů a hrad Vízmburk je tak stále jedním z temných témat památkové péče.

Není však pouze Vízmburk! Cílem konference je zhodnocení uplynulých čtyřiceti let výzkumu, záchrany, péče a prezentace torzální architektury v ČR a bývalém Československu.

Ve Zliči uvítáme odborníky ze všech odvětví, kterých se téma konference dotýká, ať už jsou badateli na poli kastelologie, stavebními historiky, archeology, památkáři, úředníky státní správy či samosprávy nebo členy občasných sdružení, která se o řadu památek torzální architektury starají.

Exkurze:

Pěší výlet přes zámek Ratibořice, zříceniny Rýzmburk, Červená Hora a Vízmburk do Červeného Kostelce, kde bude otevřena výstava o hradu Vízmburk, kterou pořádá Sdružení pro Vízmburk, o. s.

Organizační informace:

Konference se uskuteční v penzionu Barunka ve Zliči. Ubytování je zajištěno v hotelu Holzbecher, vzdáleném cca 100 m od penzionu Barunka. Závaznou přihlášku k účasti na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k objednání ubytování naleznete v odkazech pod příspěvkem.

Publikace příspěvků:

Příspěvky, které na konferenci zazní, budou publikovány v recenzovaném sborníku.

Přihlášky na konferenci a info:

Mgr. Tereza Blažková, Labrys, o. p. s.,
Nad Višňovkou 33, Praha 6 – Ruzyně, 161 00
blazkova@labrys.cz, 774 701 842

Pozvánka ve formátu .docx
Pozvánka ve formátu .pdf

Přihláška na konferenci ve formátu .docx
Přihláška na konferenci ve formátu .pdf

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.