Osídlení z doby bronzové v Bubenči – Rooseveltově ulici

Při stavebních úpravách v Rooseveltově ulici v Praze-Bubenči byly plánovány výrazné zásahy do zdejšího terénu, což si vyžádalo uskutečnění záchranného archeologického výzkumu. K výzkumu bylo přistoupeno vzhledem k pozitivním nálezům archeologických situací (reprezentovaných pravěkou kulturní vrstvou) během zjišťovacího archeologického výzkumu uskutečněného ve dnech 24. – 29. dubna 2009. Během něj byla pod navážkou recentního původu zjištěna přítomnost pravěké kulturní vrstvy o mocnosti 30 – 50 cm. V první fázi výzkumu byla plocha výzkumu ručně začištěna. Následně byla na ploše vyměřena čtvercová síť o čtvercích 2 × 2 m. Výzkum probíhal v jednotlivých čtvercích formou šachovnice tak, abychom získali generální profily plochou výzkumu. Terén se ve vybraných čtvercích snižoval po přirozených vrstvách a to až na geologické podloží. Postup prací byl fotograficky dokumentován. Vzniklé profily byly v jednotlivých čtvercích dokumentovány pomocí fotogrammetrie.

Fotogram řezu pravěkým kulturním souvrstvím

Předstihovým archeologickým výzkumem se podařilo zdokumentovat archeologickou situaci reprezentovanou kulturní souvrstvím datovaným do období mladší a pozdní doby bronzové (knovízská kultura). Dům čp. 831/14 v Rooseveltově ul. se nachází v prostoru sídlištní aglomerace z mladší doby bronzové. Výzkumem byla potvrzena výrazná sídlištní aktivita, která zanechala několik desítek centimetru mocné kulturní souvrství. Na základě keramických nálezů můžeme osídlení v místech námi prováděného archeologického výzkumu rámcově datovat do období stupňů Ha A – Ha B.

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.