Záchranný archeologický výzkum v Praze 6 – Ruzyni, Na Jivinách

Od poloviny června do poloviny srpna roku 2008 proběhl záchranný archeologický výzkum na katastrálním území  Prahy 6 – Ruzyně, vyvolaný stavbou polyfunkčních domů mezi ulicemi Karlovarská, Pod karlovarskou silnicí a Na Jivinách.

Plocha výzkumu je situována na mírném severním svahu, který je zakončen vodotečí Litovického potoka.

Plocha výzkumu rozdělená na čtverce

Plocha výzkumu rozdělená na čtverce

Archeologický výzkum pod vedením Mgr. Pavla Huštáka objevil část sídelních aktivit v rozmezí 6 – 1. stol. př. n. l. Byl odhalen dům obdélného půdorysu, palisádový žlab ve směru V–Z, který vymezoval sídelní areál laténského období.V severní části plochy, kde se zachovalo souvislé kulturní souvrství o mocnosti do jednoho metru, pochází množství archeologických nálezů.

Nálezovému souboru dominují především nálezy keramiky, podařilo se však nalézt i několik bronzových předmětů, především drobných šperků. Pro bližší chronologické určení byl významný nález několika zlomků skleněných náramků z modrého skla, které jsou typické pro mladší laténské období (LTc2).

Keltský hrob

Keltský hrob

V samém závěru výzkumu při rozšiřování stavební jámy byl v profilu archeologické sondy zachycen řez hrobové jámy a následná exkavace odkryla kostrový hrob. I přes značné poškození nálezového celku se podařilo značnou část pozůstatků zachránit. Způsob uložení zemřelého i nálezový soubor je charakteristický pro laténské období mezi 4. a 2. stol. př. Kr.

Hrobová výbava se skládala z železného jezdeckého kopí, puklice, která tvořila kovovou část dřevěného štítu a železného meče.

Keltský meč

Keltský meč

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.