Nové pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a nové poznatky o raně středověké výrobě z Jinonic – Butovické ulice

V srpnu 2007 proběhl výzkum při stavbě rodinného domu v Butovické ulici v Praze 5 – Jinonicích. Zjištěné archeologické nálezy se rýsovaly v rámci základových pasů stavby jako tmavé skvrny na pozadí sprašového podloží.

Komorový hrob v průběhu výzkumu

Komorový hrob v průběhu výzkumu

Záchranný výzkum proběhl formou začištění, vypreparování a vyzvednutí nálezů, archeologické situace byly fotograficky a geodeticky zdokumentovány. Práce byly limitovány rozsahem stavebního záměru a zaměřily se na prozkoumání základových pasů stavby.

Výzkum odkryl nové, dosud neznámé pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry na území Prahy. Bylo zjištěno celkem šest kostrových hrobů a objekt se stopami žáru.

Hrob s koflíkem

Hrob s koflíkem

Většinou šlo o kostrové pohřby, ve dvou případech dětské. Pohlaví bylo určováno archeologicky podle polohy těla a dle artefaktů a antropologicky podle kosterních ostatků. Výzkum odkryl dva ženské a tři mužské hroby. Šestý kostrový hrob je dle polohy kostry a milodarů možno určit jako mužský, antropologické zhodnocení však uvádí ženské pohlaví. Mrtví byli ukládáni do oválných či kruhových jam, vymyká se pouze hrob č. 4, v němž byly zjištěny pozůstatky dřevěné komorové konstrukce a patrně i kamenného násypu. Většinu milodarů tvoří nezdobená keramika, vymykají se pouze jedna pazourková šipka a parohovinové knoflíky. Mrtvým bylo do hrobů přidáváno jídlo v podobě samotného masa či vývaru.

Převážná část zvířecích kostí z této lokality patří domestikovaným druhům. To potvrzuje předpoklad, že tehdejší převážně zemědělská populace se věnovala lovu jen minimálně.

Podlaha jedné z pecí

Podlaha jedné z pecí

Druhá fáze výzkumu v lokalitě probíhala na podzim roku 2007 (přelom října a listopadu). Pod cca 1 metr mocnou novodobou navážkou byly zjištěny pozůstatky původního terénu. V něm se dochovaly pozůstatky raně středověkých vyhřívacích pecí na železnou rudu. Tyto objekty měly podobu černých prouhelněných, či naopak červenooranžových propálených vrstviček a skvrn v zemině.

Celkem bylo zjištěno šest pozůstatků těchto pecí, jeden objekt byl tvořen destrukcí kamenné konstrukce neznámé funkce a jeden žlábek, který však pro absenci souvisejících předmětů nebylo možno datovat. Celkový stratigrafický výklad odkryté situace ztěžuje jednotný charakter zeminy bez viditelných známek zvrstvení apod.

Žlábek

Žlábek

Výzkum přinesl nové poznatky o aktivitách kultury se zvoncovitými poháry, raně středověká železářská výroba souvisí s místním soudobým osídlením, jehož pozůstatky odkryly dřívější výzkumy a které můžeme považovat za zázemí Butovického hradiště.

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.