Archiv pro měsíc: Září 2008

Nové pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry a nové poznatky o raně středověké výrobě z Jinonic – Butovické ulice

Mísa na nožkách

V srpnu 2007 proběhl výzkum při stavbě rodinného domu v Butovické ulici v Praze 5 – Jinonicích. Zjištěné archeologické nálezy se rýsovaly v rámci základových pasů stavby jako tmavé skvrny na pozadí sprašového podloží. Záchranný výzkum proběhl formou začištění, vypreparování…

Pozůstatky pravěkého obydlí v Pekařské ulici v Praze Stodůlkách

Podlaha neolitického domu

V polovině července 2008 probíhalo skrývání zeminy pro stavbu komunikací v rámci výstavby čtvrti Botanica Vidoule. Při provádění dohledu na při stavbě zeminy byl zjištěn výskyt tzv. kůlové jamky dokládající přítomnost pravěké sídlení aktivity v místě. Následně proběhl záchranný archeologický…

Nové poznatky o pravěkém osídlení Ruzyně zjištěné při stavbě Rozšíření ulice Karlovarská

Kulturní vrstva ve výkopu kanalizace Drnovská ul.

V posledních měsících ovlivňuje život v Ruzyni rozsáhlá stavební činnost související s rozšířením vozovky v Karlovarské ulici. Archeologické kontroly prováděné na stavbě zjistily v průběhu měsíců srpna a září dvojí odhalení archeologických nálezů, a to při stavbě kanalizace v Drnovské…

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě splaškové kanalizace v Praze-Sobíně

Kulturní vrstva s objekty.

Dne 23. června 2008 byl Mgr. M. Kuchaříkem zjištěn neohlášený výkop pro splaškovou kanalizaci v ul. Hostivická v intravilánu obce Sobín. Už při první návštěvě místa zemních prací bylo jisté, že výkop proťal několik zahloubených, pravděpodobně pravěkých objektů. Práce byly…