Zjišťovací výzkum v „Zámečku“ v Praze-Sedlci

Původně empírová stavba ze začátku 19 stol. měla postupně několik majitelů, dokud nebyla v 70. letech 20. stol. definitivně opuštěna a nezačala chátrat. Jedním z nich byla i firma Herget. Tento podnik patřil rodině významných pražských stavitelů, kteří provozovali na území Prahy v 18. až 20.stol několik cihelen. Jejich název nakonec nese i jedna z nejznámějších pražských restaurací na Malé Straně. Významný člen rodiny Antonín Herget provozoval v 1. polovině 20. stol na území Sedlce dvě cihelny, které jsou dnes v terénu už jenom těžko rozpoznatelné. Sedlecké Hergetovy cihelny se stali v prostředí pražských archeologů pojmem. Z jejich prostoru pochází totiž obrovské množství nálezů prakticky ze všech období pravěku a raného středověku. Dokonce, co se týče nálezů z období starší doby kamenné – paleolitu (1,5 mil. – 10 000 př. n. l) se Sedlec řadí mezi nejvýznamnější lokality ve střední Evropě. Místo archeologického výzkumu bylo od místa cihelen vzdáleno něco kolem 0,5 km severním směrem v historickém jádru obce Sedlec.


Nejstarší písemné zmínky o Sedlci se objevují v roce 1376, kdy se zmiňuje jako de Sedlecz a v r. 1400 jako villa w Sedliczy. Osídlení v okolí zámečku je však na základě archeologických nálezů ze 60. let 20. stol doloženo již ve 12., resp. 13. stol.

Při zjišťovacím výzkumu se podařilo v pěti sondách najít stopy středověkého osídlení. Byly zachyceny části objektů sídlištního charakteru, ze kterých pochází keramika datovaná právě do období 12. až 13. stol. Zdejší osídlení pokračuje bez přerušení dál, což dokládá část objektu srubové konstrukce s nálezy z období pozdního středověku (15 – 16. stol.). Patrně nejstarší fázi samotné stavby „Sedlečského zámečku“, dokládá část kamenné dlažby, ze které se podařilo získat zlomky keramiky a skla z pozdního 18. stol. Výjimečným nálezem jsou kamenné štípané nástroje patrně z období mladší resp. pozdní doby kamenné (6000 – 2000 př. n. l.).

V těchto dnech analyzujeme data získaná v terénu během zjišťovacího výzkumu a připravujeme projekt předstihového archeologického výzkumu. Jeho cílem by mělo být rozšíření poznatků o zdejším osídlení a záchrana informací, které budou ohroženy budoucí stavbou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.