Odborná komise v Praze-Zličíně

V úterý 3. 6. 2008 se při probíhající poslední fázi záchranného výzkumu v Hrozenkovské ulici v Praze 5-Zličíně uskutečnila závěrečná archeologická komise. Zúčastnili se jí četní zájemci z řad archeologické veřejnosti, včetně předních odborníků na období stěhování národů. Vedoucí výzkumu Milan Kuchařík a Jiří Vávra představili průběh a předběžné výsledky několikaletého archeologického výzkumu, který byl zahájen již na podzim roku 2005. Antropolog Pavel Kubálek zhodnotil nalezený kosterní materiál.

Během výzkumu byly postupně prozkoumány a zdokumentovány tři hlavní komponenty, které se v této lokalitě podařilo objevit: palisádou ohrazené neolitické sídliště, pravěká cesta a především kompletní pohřebiště vinařické skupiny z doby stěhování národů. Toto unikátní pohřebiště bylo tím hlavním předmětem zájmu na závěrečné odborné komisi. Přímo v terénu byly představeny ukázky jednotlivých fází rozpracování několika hrobových objektů spolu se zajímavými situacemi jednotlivých pohřbů s nálezy kosterních pozůstatků a artefaktů in situ.

Pohřebiště je na základě nalezených artefaktů datované do časového rozmezí od druhé čtvrtiny 5. století do přelomu 5. a 6. století n. l. Při výzkumu se podařilo prozkoumat celkem 177 kostrových pohřbů v 174 hrobech (ve třech případech byly registrovány 3 následné pohřby v jednom hrobě). Jedná se tak o nějvětší doposud prozkoumané kostrové pohřebiště z doby stěhování národů v České republice. Téměř všechny hroby byly vykradeny již v dávné minulosti. Přesto se z hrobů podařilo vyzvednout bohatý soubor nálezů, svědčící o širokých kulturních kontaktech tehdejších obyvatel území dnešních Čech i s poměrně vzdálenými geografickými regiony.

Závěrečná fáze archeologického výzkumu v Praze-Zličíně se nyní dokončuje v místě poslední nalezené skupiny hrobů, které paradoxně představují pravděpodobný počátek pohřbívání na lokalitě, protože předměty v nich nalezené patří k nejstarším datovaným nálezům. Po dokončení prací v tomto sektoru bude terénní fáze výzkumu ukončena a poté bude následovat podrobná, náročná a rovněž dlouhodobá fáze zpracování mimořádně bohatého fondu nálezů, poznatků a informací, které tento výzkum poskytl.

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.