Výzkum v Praze 8-Kobylisích, Vršní ul.

V červnu 2007 provedla společnost Labrys o. p.s. záchranný archeologický výzkum při stavbě parovodu ve Vršní ulici v Praze 8-Kobylisích. Na výkop jsme narazili při dohledu v ul. V Brance. Stavba již byla v tom okamžiku v plném proudu a proto výzkum spočíval především v dokumentaci profilů a ovzorkování objektů v profilech.

profil halštatské zemnice

profil halštatské zemnice

Lokalita se rozkládá na jižním okraji mírně svažité kobylisko-bohnické plošiny, která náleží do tzv. kladenské tabule. Ulice Vršní se nachází v nadmořské výšce okolo 280 m. Z hlediska přírodního prostředí se jedná o srážkově chudší oblast s průměrnou roční teplotou 8–9 °C. Podloží tvoří mladopleistocéní spraš vytvořená v posledním würmském glaciálu. Náš výzkum navázal na starší výzkum B. Soudského při stavbě obytných domů v ulici Vršní, Střelničná, Nad Šutkou a Čimická. Vedle památek z mladšího pravěku (Soudský zachytil část sídliště bylanské kultury), bylo odkryto ohrazení přisuzované kultuře s kanelovanou keramikou pozdní doby kamenné.V souvislosti se stavbou budovy katastrálního úřadu probíhal v letech 1996 a 1997 záchranný archeologický výzkum vedený L. Smejtkem. Plocha byla vymezena ulicemi Vršní, Březinovskou a Chaberskou, kde bylo zjištěno velké množství objektů bylanské kultury ze starší doby železné.

Z výzkumu provedeném v letošním roce se podařilo získat dostatečný keramický soubor pro datování některých objektů. Výzkum zachytil pokračování bylanského sídliště (dle nálezů HaC) směrem k ulici V Brance, kde byla zachycena zemnice, jáma na ukládání obilí, dva hliníky a několik blíže nespecifikovaných objektů.

Na rozmezí ulice Vršní a Pod Sídlištěm byla nalezena středověká odpadní jáma datovaná dle keramiky do 14.–15. stol. Z několika vrstev byly odebrány vzorky na plavení pro získání rostlinných makrozbytků, na základě kterých lze určit druhy volně rostoucích, ale hlavně pěstovaných plodin.

Přestože výzkum z roku 2007, jak již bylo zmíněno, spočíval především v dokumentaci profilů, podařilo se rozšířit naše současné poznatky o bylanském a vrcholně středověkém osídlení Kobylis a doložit přítomnost nepoškozených archeologických situací v tomto prostoru.

Příspěvek byl publikován v rubrice Terénní výzkumy se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.