Archeologické výzkumy
Moderní metody dokumentace
Laboratorní zpracování nálezů
Nedestruktivní prospekce

  Labrys, o.p.s. byla založena v roce 2006 jako nestátní nezisková organizace s hlavním úkolem ochrany a záchrany archeologického kulturního dědictví. Poskytujeme komplexní servis v oblasti archeologických výzkumů, konzervace archeologického dědictví a zabýváme se vědeckým výzkumem v archeologii a souvisejících oborech (paleozoologie, antropologie, geologie). Naše společnost je na základě povolení MK ČR oprávněná provádět archeologické výzkumy na území celých Čech.

  Aktuality

  MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE

  V sobotu 17. 10. 2015, při příležitosti Mezinárodního dne archeologie, si Vás dovolujeme pozvat na naše pracoviště v Hloubětíně, kde jsme pro Vás připravili zajímavý program. Pozvánku si můžete prohlédnout zde. A tady harmonogram přednášek. Těšíme se na Vás.

  Recenze výstavy Hroby barbarů

  Server komunitního projektu Cesty archeologie přinesl recenzi na výstavu Hroby barbarů – svět živých a mrtvých doby stěhování národů, kterou lze navštívit až do 14. února příštího roku. Recenzi naleznete zde.

  Nejnovější články

  Největší akce v dějinách rodinných domků aneb „nejstarší občan Lysolaj“

  Bronzová břitva in situ

  Ve středu 14. května 2014 ve 21:00 jsme po pěti týdnech ukončili poměrně náročný terénní výzkum v Sídlištní ulici v Praze-Lysolajích. Výzkum předcházel stavbě rodinného domu a náročný byl jak po stránce fyzické a psychické, tak zejména finanční. Výzkum jsme pracovně nazvali…